சீமான் உரை தலைவர் பிறந்த நாள்

12

SEEMAN SPEECH AT SRIPERUMPUDUR ON LEADER PRABHAKARAN’S 58th BIRTHDAY ON 26-11-2012. காணொளி நன்றி : மருத்துவர் செந்தமிழ்ச்செல்வன்.