சாதி கலவரம் – கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் 3

16

தருமபுரி மற்றும் கடலூர் சாதிவேரியட்டதை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம். அன்று சென்னை நினைவரங்கம் முன்பு நடந்தது.8/12/12