சீமான் பேச்சு 18மே நாம்தமிழர் கோவை 1

10
முந்தைய செய்திசீமான் உரை சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்
அடுத்த செய்திசீமான் பேட்டி – என் கேள்விகென்ன பதில்