சீமான் பேச்சு மரணதண்டனை ஒழிப்போம்

16

Annan Seeman Speech on Marana Thandanai Ozhippom. நன்றி : நாம் தமிழர் பொன்ராஜ் பால்.