வந்தவாசி பொதுக்கூட்டம் 23-07-2012

85
முந்தைய செய்திநாம் தமிழர் – ஈரோடு கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்​டம் மற்றும் கிளை திறப்பு விழா (துண்டறிக்கைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது)!!
அடுத்த செய்திகாவிரியில் நமக்கு நீரை மறுக்கும் கர்நாடகத்திற்கு மின்சாரத்தை மறுக்க வேண்டும்: செந்தமிழன் சீமான்