விடுதலை ராஜேந்திரன் உரை

33
முந்தைய செய்திபேரறிவாளனின் தாய் அற்புதம் அம்மா உரை
அடுத்த செய்திநான் நிரபராதி, நான் நிரபராதி என்று கத்திக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே என் குரல்வளை தூக்குக் கயிற்றால் நசுக்கப்படுமோ?