மரண தண்டனை ஒழிப்போம்! சீமான் உரை

31
முந்தைய செய்திஅறிக்கை : இலங்கையில் தமிழ் பெண்கள் மார்பகங்கள் அறுக்கப்படும் கொடூரம். தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் – சீமான்.
அடுத்த செய்திபேரா. கலியாணசுந்தரம் உரை