[காணொளி இணைப்பு] கோவையில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் காங் திமுக கட்சிக்கு எதிராக பாடப்பட்ட பாடல்

41

கடந்த 04.04.11  அன்று கோவையில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் காங் திமுக கட்சிக்கு எதிரான பரப்புரை பாடல்