நாம் தமிழர் இளைஞர் பாசறை துவக்க விழாவில் பால் நியுமன் ஆற்றிய உரை

11