திருவரங்கம் தொகுதி ஈகைப் போராளி திலீபன் வீர வணக்கம்

37

ஈகைப் பேரொளி அண்ணன் லெப்.கேணல் திலீபன் அவர்களின் வீரவணக்க நிகழ்வு திருவரங்கம் அம்மாமண்டபம் கொடிக்கம்பத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திகம்பம் தொகுதி தியாக தீபம் திலீபன் அவர்களுக்கு வீரவணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திகம்பம் தொகுதி அனுமந்தம்பட்டியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்