வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி மறைந்த நமது ஐயா தடா. சந்திரசேகர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

47

*நாம் தமிழர் கட்சி-வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி-மேற்கு பகுதி-176 வது வட்டம் சார்பாக மறைந்த நமது ஐயா,திரு.தடா. சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திவால்பாறை தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திநத்தம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்