பாபநாசம் தொகுதி ஐயா இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு

16

பாபநாசம் தொகுதி ஐயா.இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

முந்தைய செய்திதேனி மாவட்ட கலந்தாய்வுக் கூட்டம்
அடுத்த செய்திஆத்தூர்(சேலம்) புலிக் கொடியேற்ற நிகழ்வு