கெங்கவல்லி தொகுதி பொதுச்செயலாளர் ஐயா தடா சந்திரசேகரன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு!

33

பொதுச்செயலாளர் சட்டதாரணி ஐயா தடா -சந்திரசேகர் அவர்களின் மறைவு செய்தியொட்டி தொகுதியில் உள்ள அனைத்து புலிக் கொடிகளும் அரைக்கம்பத்தில் பறக்க விடப்பட்டு ஐயாவிற்கு அன்று  காலை 10 மணியளவில் கெங்கவல்லியில் மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

முந்தைய செய்திகவுண்டம்பாளையம் தொகுதி பொதுச்செயலாளர் ஐயா தடா சந்திரசேகரன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு!
அடுத்த செய்திதிருமங்கலம் தொகுதி பொதுச்செயலாளர் ஐயா தடா சந்திரசேகரன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு!