ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பொதுச்செயலாளர் தடா சந்திரசேகரன் அவர்களுக்கு கண்ணீர் வணக்க நிகழ்வு

44

ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக 16/8/2023 அன்று நாம் தமிழர் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் சட்டத்தரணி தடா சந்திரசேகரன் அவர்களுக்கு மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

முந்தைய செய்திகும்பகோணம் சட்டமன்றத் தொகுதி பொதுச்செயலாளர் மூத்தவர் தடா நா. சந்திரசேகரன் அவர்களுக்கு கண்ணீர் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திமேலூர் தொகுதி பொதுச்செயலாளர் சட்டத்தரணி ஐயா தடா சந்திரசேகரன் கண்ணீர் வணக்க நிகழ்வு!