போளூர் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

38

திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்டம் போளூர் தொகுதியில் தேர்தல் களம் 2024க்கான கலந்தாய்வு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் முன்னிலையில் மாவட்ட மற்றும் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுடன் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது.