மதுரவாயல் தொகுதி தண்ணீர் பந்தல் அமைத்தல்

20

 

மதுரவாயல் தொகுதி சார்பாக அயப்பாக்கம் பகுதியில்  தண்ணீர் பந்தல் திறப்பு மற்றும் பொதுமக்களுக்கு பழம், நீர்மோர் வழங்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.