லெப்பைக்குடிக்காடு கலந்தாய்வு கூட்டம்

70

வெள்ளிக்கிழமை (03.03.2023) லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை நாம் தமிழர் கட்சி உறுப்பினர்களின் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.
அதில் கடந்த கால நிகழ்வுகள் மற்றும் எதிர்கால நிகழ்வுகள் முன்னேடுப்பது பற்றி ஆலோசனை செய்யப்பட்டது…
நன்றி