போளூர் தொகுதி புலிக்கொடியேற்றும் நிகழ்வு

25

திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்டம் போளூர் தொகுதி தத்தனூர் ஊராட்சியில் புலிக்கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.