போளூர் தொகுதி புலிக்கொடியேற்றும் நிகழ்வு

76

திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்டம் போளூர் தொகுதி தத்தனூர் ஊராட்சியில் புலிக்கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திபூவிருந்தவல்லி தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபோளூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்