இராணிப்பேட்டை தொகுதி கொடியேற்ற நிகழ்வு

27

இராணிப்பேட்டை தொகுதி வாலாஜா மேற்கு ஒன்றியம் பாரதி நகர் பகுதியில் கொடியேற்ற நிகழ்வு நடைபெற்றது