மடத்துக்குளம் தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

8

மடத்துக்குளம் பேருந்து நிலையம் அருகில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு மற்றும் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களின் 90-வது பிறந்த நாள் நிகழ்வு பேரூராட்சி பொருப்பாளர் மைதீன் பாஷா அவர்களின் தலைமையில், பேரூராட்சி பொருப்பாளர் நஃப்ரிக் ராஜா.