திட்டக்குடி தொகுதி – பனை விதை சேகரிப்பு

52

திட்டக்குடி தொகுதி மங்களூர் ஒன்றியம் ரெட்டாக்குறிச்சி கிராமத்தில் 24/01/2023 அன்று பனை விதைகள் சேகரிக்கப்பட்டது…

முந்தைய செய்திகருநாடகம் – நாம் தமிழர் கட்சி
அடுத்த செய்திசெஞ்சி மற்றும் மயிலம் தொகுதி – குருதிக்கொடை அளித்தல்