செய்யாறு தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றம் நிகழ்வு

81

செய்யாறு தொகுதி வெம்பாக்கம் ஒன்றியம் இராந்தம் கிராமத்தில் இரு இடங்களில் புலிக்கொடி ஏற்றம் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபத்மநாபபுரம் தொகுதி கோதநல்லூர் கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திபோளூர் தொகுதி கொடியேற்றும் நிகழ்வு