பத்மநாபபுரம் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

37

பத்மநாபபுரம் தொகுதி சார்பாக 29.01.2023 அன்று கண்ணனூர் ஊராட்சி கலந்தாய்வு நடைபெற்றது