திருவள்ளூர் தொகுதி கொடியேற்றும் நிகழ்வு.

40

திருவள்ளூர் தொகுதியில் 05.02.2023 ஞாயிறு காலை 9:00 மணிக்கு  செஞ்சி கிராமம் கடம்பத்தூர்  வடக்கு ஒன்றியம் கொடியேற்றும் நிகழ்வு.