கண்டமங்கலம் ஒன்றியம் தைப்பூசம் நிகழ்வு

30

கண்டமங்கலம் நடுவன் ஒன்றியம் சார்பாக முருகப்பெருமான் தைப்பூசம் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது