விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி மொழிப்போர் ஈகியர் வீரவணக்க நிகழ்வு

25

விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியின் தமிழ் மீட்சிப் பாசறை சார்பாக நம்முயிர்த் தமிழ் காக்க தம்முயிர் தந்த ஈக மறவர்களுக்கு புரட்சிகரமான வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.