விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி தமிழின போராளி ஐயா பழனிபாபா புகழ் வணக்க நிகழ்வு

138

விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட குழித்துறை நகராட்சி சார்பாக குழித்துறை சந்திப்பில் வைத்து தமிழின போராளி ஐயா பழனிபாபா அவர்களின் நினைவுப் புகழ்வணக்கம் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திதிருவாரூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திவிளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி மொழிப்போர் ஈகியர் வீரவணக்க நிகழ்வு