வானூர் தொகுதி வேளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

64

பெரிய தகப்பன் ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களின் 9 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் வானூர் வடக்கு ஒன்றியத்தில் அனுசரிக்கப்பட்டது

முந்தைய செய்திகுறிஞ்சிப்பாடி தொகுதி இளைஞர்களுக்கு கைப்பந்துகள் வழங்கும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திவானூர் தொகுதி வேளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் நினைவேந்தல் நிகழ்வு