வானூர் தொகுதி வேளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் நினைவேந்தல்

7

வேளாண்மை விஞ்ஞானி பெரிய தகப்பன் ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களின் 9ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு வானூர் மத்திய ஒன்றியத்தில் நடைபெற்றது