வானூர் தொகுதி வேளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

51

பெரிய தகப்பன் வேளாண்மை விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களின் 9ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் வானூர் தெற்கு ஒன்றியத்தில் நடைபெற்றது