திருப்போரூர் தொகுதியில் பொங்கல் திருவிழா கொண்டாட்டங்கள்

48

பொங்கல் திருவிழாவை முன்னிட்டு திருப்போரூர் தொகுதி இள்ளலூர் கிராமத்தில் கபடி,கைப்பந்து,மட்டைபந்து,ஓட்டபந்தையம் போன்ற விளையாட்டுக்கள் நடுவண்ஒன்றிய பொறுப்பாளர் களால் சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டு போட்டிகளில் பங்குபெற்றோருக்கு பரிசுகள் அளிக்கப்பட்டன.