திட்டக்குடி தொகுதி – நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குதல்

122

திட்டக்குடி தொகுதி ரெட்டாக்குறிச்சி கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில்  28/12/2022 அன்று நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது