சோழாம்பூண்டி ஊராட்சி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

39

சோழாம்பூண்டி ஊராட்சியில் சுமார் 20 புதிய உறவுகள் மத்தியில் புலிக்கொடி நம் மண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏற்றப்பட்டது.

முந்தைய செய்திமாதவரம் தொகுதி மாபெரும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திவிக்கிரவாண்டி தொகுதி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு