செய்யாறு தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றம் நிகழ்வு

24

செய்யாறு சட்டமன்றத் தொகுதி வெம்பாக்கம் மேற்கு ஒன்றியம் மோரணம் கிராமத்தின் அ-குடியிருப்பு பகுதியில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது