கோவை கிழக்கு மாவட்டம் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் அறிமுகக் கூட்டம்

65

கோவை கிழக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் தலைவர் : இளங்கோவன்,
பொருளாளர் : சக்திவேல் முருகன், தலைமையில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் 08.01.2023 மாலை 5 மணி முதல் நடைபெற்றது.