குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

26

நாம் தமிழர் கட்சி குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்  பேர்ணாம்பட்டு நகரத்தில் நடைபெற்றது.