இராதாகிருட்டிணன் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

15

18.12.2022 அன்று காலை இராதாகிருட்டிணன் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி இளைஞர் பாசறை முன்னெடுப்பில் 38வது வட்டத்தில் நேதாஜி நகர் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.