ஆண்டிப்பட்டி தொகுதி 2024 தேர்தல் களம் குறித்து கலந்தாய்வு கூட்டம்

42

ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் கட்சியின் அடுத்த கட்ட நகர்வு குறித்தும் 2024 தேர்தல் களம் குறித்தும் பாதிக்கப்பட்டது கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன