திருச்சி மாநகர் மாவட்டம் – குருதிக்கொடை பாசறை

187

தமிழ்த்தேசிய தலைவர் பிறந்தநாளில் நவ.26 அன்று திருச்சி மாநகர் மாவட்ட சார்பாக குருதிக்கொடை பாசறை பொறுப்பாளர்கள் தலைமையில் மண்டல,மாவட்ட,தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் இனைந்து 54அலகுகள் குருதிக்கொடை வழங்கப்பட்டது.