இராதாகிருட்டிணன் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி – ஐயா பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் – புகழ்வணக்க நிகழ்வு

54

30.10.2022 அன்று காலை இராதாகிருட்டிணன் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி 42வது வட்டம் சார்பாக இரட்டைக் குழி தெருவில் ஐயா பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது. அதன்பிறகு பொதுமக்களுக்கு மோர் வழங்கப்பட்டது.