விளவங்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி விவசாயியை பெருமைப்படுத்தும் நிகழ்வு

8

விளவங்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி இடைக்கோடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட மணலிகாளை இடத்தை வசிக்கும் விவசாயி திரு . டுபர்சன் அவர்களுக்கு  விவசாயத்தில் அன்னாரின் பங்களிப்பை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் தேசிய தலைவர் மேதகு வே பிரபாகரன் அவர்கள் புகைப்படம் மற்றும் விவசாயி சின்னம் பொருந்திய கேடயம் விளவங்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பில் பொறுப்பாளர்கள் முன்னிலையில் வழங்கப்பட்டது.

தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை,
9385383505