திருவையாறு தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு

15

09/10/2022 6 மணியளவில் திருவையாறு சட்டமன்ற தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் தஞ்சை வடக்கு ஒன்றியம் சக்கரசாமம் கிராமத்தில் நடைபெற்றது.

திரு. செந்தில்நாதன்
வீரதமிழர் முன்னணி
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்

திரு.சந்தானகுமார்
வீரதமிழர் முன்னணி
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்
முன்னிலையில்

திரு. சண்முகநாதன்
திருவையாறு சட்டமன்ற தொகுதி
செயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்றது