திருவள்ளூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

63

நாள் : 09-10-2022
இடம் : கொப்பூர்

திருவள்ளூர் தொகுதி கடம்பத்தூர் கிழக்கு ஒன்றியம் கொப்பூர் ஊராட்சி பள்ளி அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

ஒருங்கிணைப்பாளர்: நே.கோகுல், கு.மகாராஜன், ரா.ராபின்சன், ப.உதயமணி பாரதி, ல.நாகபூஷணம்.

இந்நிகழ்வில் தலைமை நிலைய செயலாளர், மாவட்ட, தொகுதி, ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் 25 க்கு மேற்பட்ட உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.

ல.நாகபூஷணம்
9786056185