திருவள்ளூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

30

நாள் : 04-10-2022
இடம் : கடம்பத்தூர் இரயில் நிலையம்

திருவள்ளூர் தொகுதி கடம்பத்தூர் வடக்கு ஒன்றியம் கடம்பத்தூர் இரயில் நிலையம் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 15 உறுப்பினர்கள் தங்களை நாம் தமிழராய் இணைத்துக் கொண்டனர்.

ஒருங்கிணைப்பாளர்: வி.மகேந்திரன், கோ.பிரபாகரன், கு.வினோத் குமார், ரா.ராபின்சன், ப.உதயமணி பாரதி, ல.நாகபூஷணம்.

இந்நிகழ்வில் மாவட்ட, தொகுதி, ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் 25 க்கு மேற்பட்ட உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.

ல.நாகபூஷணம்
9786056185