ஒட்டன்சத்திரம் நகர் புறத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

11

ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக ஒட்டன்சத்திரம் நகரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது