இராணிப்பேட்டை மேற்கு மாவட்ட கலந்தாய்வு கூட்டம்

74

25 9 2022 அன்று

ஆற்காடு தொகுதி மற்றும் இராணிப்பேட்டை தொகுதி இணைந்து ராணிப்பேட்டை மேற்கு மாவட்ட கலந்தாய்வு ஆற்காடு தொகுதியில் நடைபெற்றது