நாங்குநேரி தொகுதி வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி வீர வணக்க நிகழ்வு

20

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி, பரப்பாடி தொகுதி அலுவலகத்தில் நாங்குநேரி மேற்கு ஒன்றியம் சார்பில் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.