நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகு மாவீரன் புலித்தேவன் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

31

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி, நாங்குநேரி கிழக்கு ஒன்றியம்

பரப்பாடி அலுவலகத்தில் மாவீரன் புலித்தேவன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.