திருவொற்றியூர் தொகுதி வீரமங்கை செங்கொடி வீரவணக்கம் நிகழ்வு

24

திருவொற்றியூர் தொகுதி மணலி பகுதி சார்பாக வீரமங்கை செங்கொடி க்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது