திருவொற்றியூர் தொகுதி வீரமங்கை செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு

6

திருவொற்றியூர் தொகுதி சார்பாக வீரமங்கை செங்கொடி க்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது